F
achowa i bezstresowa obsługa to nasze podstawowe założenia.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

- videofilmowania (także w jakości HD),
- f
otografii,
- realizacji filmów promocyjnych,  spotów reklamowych, reportaży oraz filmów
   instruktażowych,     
-
konwersji materiału analogowego zapisanego na taśmach VHS - do postaci -
   cyfrowej, zapisanej na płycie CD/DVD.

- a
uthoringu płyt,
- reprodukcji starych fotografii,
- oraz wielu innych realizacji z zakresu foto i video.